bag om

baggrund

I VidenSkaber udforsker vi hverdagsnære og aktuelle problemstillinger og stiller spørgsmålet: Hvordan ved vi det?

VidenSkaber er et mødested
Her sætter vi borgere og forskere sammen for at diskutere hverdagens store problemstillinger. Vi skaber og deler viden, når vi i workshops, debatter og formidling insisterer på at stille spørgsmålet: Hvordan ved vi det? Og vi gør det sammen med nogle af Danmarks dygtigste forskere på tværs af de videnskabelige discipliner.

Videnskabernes Selskab ønsker med VidenSkaber at bringe videnskaben ud i hverdagen og invitere hverdagen ind i videnskaben. Målet er, at flere får indsigt i, hvordan videnskaben arbejder, og hvordan den kan bidrage, når vi skal finde løsninger på samfundets store udfordringer.

VidenSkaber bliver gennemført i 2023-2025 og består af en række forskningsformidlende aktiviteter: workshops, debatter og formidling. Hvert år har sit eget tema, og året afsluttes med en stor finale, hvor vi fejrer videnskaben og alt det, vi er blevet klogere på sammen.

VidenSkaber er støttet af Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har gennem sin mere end 280-årige historie spillet en central rolle i dansk forskning og har både i dag og gennem tiden haft forskere af betydelig karakter som f.eks. Morten Meldal, Niels Bohr, H.C. Ørsted, Marie Curie, Albert Einstein og Charles Darwin som medlemmer. I dag har selskabet ca. 500 danske og internationale topforskere som medlemmer og arbejder fortsat for at udbrede videnskab fra alle dele af grundforskningen i Danmark.

I 2024 er temaet:
"Hvordan forandrer kunstig intelligens vores samfund?" 

Sammen med forskere, borgere og samarbejdspartnere undersøger vi, hvordan kunstig intelligens griber ind i vores hverdag, skaber nye muligheder og stiller os over for udfordringer, som vi må løse i fællesskab.

organisering

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab står bag VidenSkaber.

VidenSkaber er forankret i selskabets sekretariat med en projektleder og en studentermedhjælper.

Videnskaber-preloader-mærke

Tina Dransfeldt Christensen

Projektleder

Email:
tc@royalacademy.dk
Tlf:
31 24 39 07
Videnskaber-preloader-mærke

Julie Lykke Adelfalk

Studentermedhjælper

VidenSkaber bliver rådgivet af en faglig følgegruppe, der består af seks medlemmer af Videnskabernes Selskab og tre medlemmer af Det Unge Akademi.

Følgegruppen består af

VidenSkaber er muliggjort med støtte fra disse fonde

Carlsbergfondet

Novo Nordisk Fonden

Lundbeckfonden

samarbejdspartnere

I VidenSkaber ønsker vi at alliere os med samarbejdspartnere over hele landet, så vi styrker repræsentationen og sikrer den geografiske spredning af vores aktiviteter.

I 2024 samarbejder VidenSkaber med (opdateres løbende)

Aabenraa Bibliotek
Aabenraa Statsskole
Boomshanka Productions
FOF Randers
Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
Folkeuniversitetet i Odense
Kunstskolen Bifrost, Randers
Mino Danmark
Pionercenter for kunstig intelligens
Randers Kunstmuseum
Science Museerne, Aarhus
Videnskab.dk
Videnslyd

I 2023, hvor temaet var "Hvordan skal vi bo i fremtiden?", samarbejdede VidenSkaber med

Aalborg: Himmerland Boligforening, Teatergården og Tiendeladen
Boomshanka Productions
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
Folkeuniversitetet i København
Forskningscenter for Sociale Bymodeller, Nationalmuseet
Holstebro: Det Boligsociale Team i Trekanten Holstebro, Lejerbo, NordVestBo og Boligselskabet Holstebro
Høje-Taastrup: Det Spirer i Gadehavegård - Den Boligsociale Helhedsplan, Boligselskabet DFB og Domea
Kroppedal Museum, Taastrup
Møntergården, Museum Odense
Nordjyske Museer
Odense: Solbakken/Riising, FAB og Odense Boligselskab
Ræson
Varde: Det Boligsociale Team i Varde, Isbjergparken og Lerpøtparken
Vardemuseerne
Videnskab.dk