Debat

Naturen i byggeriet

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Mandag d. 13. november 2023

København

Hvordan kan vi udvikle attraktiv arkitektur, samtidig med at vi forholder os kritisk til vores ressourceforbrug? Bæredygtige byggematerialer er ikke en uudtømmelig ressource, og mens træ er et bæredygtigt byggemateriale, påvirker produktionsskovbrug biodiversiteten negativt.

Denne aften lader vi arkæologien, arkitekturen og miljø- og ressourceøkonomien mødes i en debat om, hvordan vi kan gentænke vores brug af ressourcer i arkitekturen, og vi ser nærmere på en række spekulative og teknologiske værker, som kan udvide vores forståelse af arkitektonisk produktion og materialevalg.

Siden 2009 har ”planetære grænser”-initiativet fra Stockholm Resilience Centre, med Johan Rockström i spidsen, udfordret vores måde at tænke ressourcer på. ”Planetære grænser”-initiativet har forsøgt at kortlægge, hvor meget vi mennesker kan påvirke de globale miljøprocesser uden at forårsage dramatiske ændringer i klodens miljøtilstand. Bæredygtigt byggeri kræver derfor, at vi finder den rette balance mellem f.eks. anvendelse af træ som byggemateriale og beskyttelse af naturen i skovene.

Kom og deltag i debatten, når vi sammen med Mette Ramsgaard Thomsen og Bo Jellesmark Thorsen stiller skarpt på naturen i byggeriet. Undervejs har vi snigpremiere på VidenSkabers videoserie sammen med Mette Løvschal, som fortæller om, hvordan vi mennesker op igennem historien har brugt ressourcerne omkring os.

Debatten modereres af journalist og forfatter Mikkel Frey Damgaard.

Tid & sted

Sted:
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V

Dag:
Mandag d. 13. november 2023
Tid:
Kl. 19.30-21.00
Mød forskerne
Mette Ramsgaard Thomsen
Mette Ramsgaard Thomsen er professor ved Institut for Bygningskunst og Teknologi på Det Kongelige Akademi og medlem af Videnskabernes Selskab. Hun arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og avanceret beregningsmodeller og forsker bl.a. i, hvordan digitale teknologier kan forandre, hvordan arkitektur tænkes, designes og bygges. I 2005 grundlagde hun forskningsgruppen Center for IT og Arkitektur (CITA) på Det Kongelige Akademi. Hun har været General Reporter og Head of Science Track for UIA Verdenskongressen for arkitekter i København i 2023, som med undertitlen “Sustainable Futures – Leave no one behind” undersøgte, hvordan arkitekturen kan bidrage med at indfri FNs verdensmål. I 2022 blev hun udnævnt som Cret Chair ved University of Pennsylvania.
Bo Jellesmark Thorsen
Bo Jellesmark Thorsen er institutleder og professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Hans forskning har bl.a. haft fokus på, hvordan vi bedre kan vurdere gevinster og omkostninger ved at beskytte henholdsvis benytte naturen og dens ressourcer, når kun en del af værdierne er handlet på markedet. Andre dele af hans forskning har fokus på, hvordan disse værdier bedst indtænkes i måden, vi forvalter og bruger vores ressourcer på, og hvordan vi designer vores regulering. Forskningen har været finansieret af en række kilder fra grundforskningsfond, forskningsråd, private fonde og EU's forskningsprogrammer. Han er medlem af Klimarådet og sidder i bestyrelserne for Klimaskovfonden og Den Danske Naturfond. Denne aften taler han dog i sin rolle som forsker.
Mette Løvschal
Mette Løvschal er professor ved Afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier på Aarhus Universitet. Hun er ledende forskningsudvikler på Moesgaard Museum og spiller en aktiv rolle i en række museumstilknyttede forskningsråd og advisory boards. Hun har beskæftiget sig med samspillet mellem mennesker og landskabsforandringer fra sidste istid og frem til historisk tid. I hendes forskning trækkes der linjer fra forhistoriens mennesker og landskabsudnyttelsesformer, til nutidens diskussioner om, hvordan vi bedst handler på naturens vegne og på de aktuelle miljømæssige og klimatiske udfordringer. Centralt i hendes forskning står påvisningen af menneskers evne og vilje til at hegne landskabet ind og indgå i store fællesskaber og de konsekvenser, det har haft for mennesker og dyr i Europa såvel som på det afrikanske kontinent. Hun modtog tidligere på året de to store priser, Dronning Margrethe IIs Videnskabspris og Victor Albeck-prisen, for sin forskning.
Mikkel Frey Damgaard
Mikkel Frey Damgaard er moderator, journalist og forfatter, taleskriver for Miljøministeriet og tidligere vært på bl.a. Deadline, DR2 Dagen og podcasten Videnskab fra vilde hjerner.
Dagens moderator
Mød forskerne
Dagens moderator