Digital udstilling

Digital udstilling: Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Heading

22.1.2024

Af

Se den digitale udstilling "Hvordan skal vi bo i fremtiden?" her.

Hvad er et godt hjem for dig, din nabo og planeten? Vores boligdrømme og -behov er forskellige, men klimaforandringer, demografiske ændringer, teknologisk udvikling og nye arbejdsliv stiller os over for en fælles opgave: At skabe fremtidige hjem, som er bæredygtige, samtidig med at de værner om vores mentale og fysiske helbred samt vores små og store fællesskaber.

Med udgangspunkt i lokale byudviklingsprojekter afholdt VidenSkaber i efteråret 2023 en række borgerinddragende workshops i fem danske byer. Formålet var at skabe en uformel dialog og et inviterende oplevelsesrum, hvor den forskningsbaserede viden kunne mødes og gå i dialog med borgernes hverdagserfaringer og drømme om fremtidens hjem. Udstillingen “Hvordan skal vi bo i fremtiden?” er det foreløbige resultat af den fantastiske rejse gennem landet og et inspirerende møde mellem videnskabsfolk, lokale borgere, museumsansatte og boligsociale medarbejdere.

Den digitale udstilling “Hvordan skal vi bo i fremtiden?” er udviklet i tæt samarbejde med Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO).

Se hele udstillingen via linket nedenfor.

Om
Omtalte forskere
No items found.