Artikler

Flere bor alene end nogensinde før – skal vi overveje at bo flere generationer sammen i boligerne igen?

Heading

20.12.2023

Af

Benjamin Heide, Videnskab.dk

I Skandinavien er vi verdensmestre i at producere aleneboende. Men nye sundhedsreformer gør det sværere at bo alene som ældre.

»Hvis man taler med ældre aleneboende, er de nervøse for, hvad der skal ske med dem, når de bliver syge og svage. Hvem skal så tage sig af dem?«

Sådan lyder ordene fra forsker Rikke Sand Andersen, når hun skal videregive bekymringen fra de efterhånden mange aleneboende ældre danskere, som hun møder gennem sin forskning.

Rikke Sand Andersen er professor i medicinsk antropologi på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, hvor hun lige nu forsker i kræftramte, der bor alene.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik bor 1.292.379 danskere alene i 2023. Til sammenligning bor 1.290.383 par i en husstand med to personer. Der er altså flere husstande med én voksen end husstande med flere voksne.

»Man boede engang primært i familieenheder. Nu bor mange alene. Og i fremtiden kommer vi formentlig til at kombinere det med ting som generationshjem og bofællesskaber,« siger hun til Videnskab.dk.

Et eller andet skal i hvert fald gøres, mener også Rikke Lund, der er professor for Afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet. For hende er det sørgeligt, at udviklingen går i denne retning, og hun ser med bekymrende øjne på fremtidens ældre aleneboende.

Om
Om Videnskab.dks artikelserie

VidenSkaber samarbejder med Videnskab.dk, Danmarks største videnskabsmedie. I løbet af efteråret 2023 skriver de en række videnskabsjournalistiske artikler under det overordnede tema ”hvordan skal vi bo i fremtiden?” Læs hele artikelserien her.

Omtalte forskere
Rikke Sand Andersen
Rikke Sand Andersen er medicinsk antropolog, professor MSO på Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og Almen Medicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Hun har i mange år forsket i, hvordan velfærdsstaten kommer til syne i vores liv, særligt i situationer, hvor vi er syge eller har brug for omsorg. Hun har skrevet om kræft, familielæger og omsorg. For tiden er hun optaget af at udvide vores forståelse af livet som aleneboende, som en integreret del af menneskelig eksperimenteren med at være i verden, og dets konsekvenser for omsorgspolitik, intergenerationelle relationer og velfærd.