Workshop

Energiforbrug i hverdagen

Møntergården, Odense Museum

Torsdag d. 23. november 2023

Odense

Hvordan er vores energiforbrug blevet så højt? Og hvad kan vi gøre for at ændre vores vaner i hverdagen? Kom og deltag i en modelworkshop om, hvordan vi skal bo i fremtiden, og få din model udstillet på Nationalmuseet sammen med modeller fra fem workshop rundt i landet.

Sammen med Møntergården, Museum Odense, Solbakken/Riising, FAB, Odense Boligselskab og Forskningscenter for Sociale Bymodeller på Nationalmuseet inviterer VidenSkaber til modelworkshop. Her undersøger vi, hvordan vaner og hverdagsliv præger vores energiforbrug.

Vi spørger derfor: Hvordan er vores energiforbrug blevet så højt? Og hvad kan vi gøre for at ændre vores vaner i hverdagen?

Med os til workshoppen har vi historiker Sissel Bjerrum Fossat og sociolog Anders Rhiger Hansen. Sammen sætter de rammen for, hvordan vi kan tale om vores energiforbrug i hverdagen. Vi skal på en kulturhistorisk rejse tilbage til bylivets sorte omstilling og får et sociologisk perspektiv på, hvordan vores vaner, sociale relationer og traditioner styrer vores adfærd og forbrug.

Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet Odense

I løbet af modelworkshoppen lader vi den forskningsbaserede viden og borgernes selvoplevede erfaringer mødes. Ambitionen er at skabe en uformel dialog og et legende rum, hvor vi med de fysiske materialer i hænderne bliver klogere på emnet sammen. De fysiske modeller bliver opsamlingen på den viden, som workshoppen har genereret, og vil herefter kunne bidrage til igangværende lokal byudvikling og nye perspektiver for aktuel forskning på området.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med Forskningscenter for Sociale Bymodeller på Nationalmuseet. Alle, der deltager i workshoppen, inviteres med til den store finale på Nationalmuseet den 22. januar 2024. Der arrangeres fælles transport tur/retur.

Tid & sted

Sted:
Møntergården, Odense Museum

Møntestræde 1

5000 Odense C

Dag:
Torsdag d. 23. november 2023
Tid:
Kl. 17:00 - 20:00
Mød forskerne
Sissel Bjerrum Fossat
Sissel Bjerrum Fossat er historiker og tilknyttet Forskningscentret CENTRUM ved Museum Odense. Hun leder forskningsprojektet Bylivets sorte omstilling. Forbruget af fossile brændsler og forandringsprocesser i byernes hverdagsliv, hvor en tværfaglig gruppe af historikere og ingeniører undersøger klimaforandringernes kulturhistorie. Omdrejningspunktet i projektet er det liv, mennesker har levet i byerne, og ændringer af hverdagens vaner mht. bolig, forbrug og transport. Hendes forskning handler dels om det store tøjforbrug, som har været en vigtig del af den sorte omstilling, og dels om, hvordan Odense by har taget form efter den fossile energi. Fra efteråret 2023 deltager hun i et nyt forskningsprojekt: Midt i en krisetid, hvor hun skal undersøge mødres familiestrategier i forbindelse med energikriserne i 1970’erne og de tidlige 1990’ere.
Anders Rhiger Hansen
Anders Rhiger Hansen er sociolog og seniorforsker ved Forskningsgruppen for Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis på Aalborg Universitet. I 10 år har han forsket og undervist i, hvad der former energivaner, hvordan vi i Danmark skaber forudsætninger for bæredygtigt samfund, der er socialt retfærdig, men som samtidig skaber de nødvendige ændringer af nutiden forbrugspraksisser. Han har blandt andet vist, hvordan vi deler energivaner med vores forældre og/eller børn, samt at vores tidligere erfaringer har betydning for vores energiforbrug. Lige nu er han involveret i et projekt, som undersøger danskernes reaktion på energikrisen sidste vinter og sammenligner dem med landene Tyskland, Polen og Holland.
No items found.
Dagens moderator
Mød forskerne
No items found.
Dagens moderator