Workshop

Mental sundhed og rekreative uderum

Trivselshuset

Torsdag d. 2. november 2023

Holstebro

Hvad glædes du ved i naturen? Og hvad er et godt uderum for dig? Deltag i en modelworkshop om, hvordan vi skal bo i fremtiden, og få din model udstillet til den store finale på Nationalmuseet den 22. januar 2024.

Sammen med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Det Boligsociale Team i Trekanten Holstebro, Lejerbo, NordVestBo, Boligselskabet Holstebro og Forskningscenter for Sociale Bymodeller på Nationalmuseet inviterer VidenSkaber til modelworkshop. Her besøger vi Nørreland i Holstebro for at undersøge, hvad naturen og rekreative uderum betyder for vores mentale sundhed.

Vi spørger derfor: Hvad glædes du ved i naturen? Og hvad er et godt uderum for dig?

Med os til modelworkshoppen har vi Lotte Isager, antropolog og museumsinspektør, og Kristine Engemann Jensen, biolog og biodiversitetskonsulent. Sammen med Lotte Isager skal vi blive klogere på dyrenes byhistorie. Hvilken plads har dyrene haft i Holstebros historie, hvad har det betydet for os mennesker, og hvilken rolle kan de få i byen i fremtiden? Mens Kristine Engemann åbner for en samtale om, hvordan vi kan komme naturen nærmere. For hvad betyder naturen for vores mentale helbred? Og hvordan hænger spørgsmål omkring biodiversitet og naturgenopretning sammen med vores sundhed?

I løbet af modelworkshoppen lader vi den forskningsbaserede viden og borgernes selvoplevede erfaringer mødes. Ambitionen er at skabe en uformel dialog og et legende rum, hvor vi med de fysiske materialer i hænderne bliver nysgerrige og klogere på emnet sammen. De fysiske modeller bliver opsamlingen på den viden, som workshoppen har genereret, og vil herefter kunne bidrage til igangværende lokal byudvikling og nye perspektiver for aktuelforskning på området.

Der serveres lettere forplejning til workshoppen i Trivselshuset.

Tilmelding foregår via Det Boligsociale Team i Trekanten Holstebro. Alle, der deltager i workshoppen, inviteres med til den store finale på Nationalmuseet den 22. januar 2024. Der arrangeres fælles transporttur/retur.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med Forskningscenterfor Sociale Bymodeller på Nationalmuseet.

Tid & sted

Sted:
Trivselshuset

Asagården 55A

7500 Holstebro

Dag:
Torsdag d. 2. november 2023
Tid:
Kl. 16:00 - 19:00
Mød forskerne
Kristine Engemann Jensen
Kristine Engemann Jensen, ph.d. i biologi, er gæsteforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og biodiversitetskonsulent hos design-studiet SLA. Hun har en naturfaglig baggrund med en ph.d. i biologi om, hvordan klima, miljø og mennesker påvirker plantediversitet. I dag forsker hun i synergier mellem natur og psykisk sundhed. Hun arbejder i øjeblikket på et tværfagligt projekt om grøn byudvikling i Sydafrika, der kombinerer perspektiver fra geografi, økologi, landskabsarkitektur, geografi og transformation for at skabe multifunktionelle grønne byrum.
Lotte Isager
Lotte Isager er antropolog (magister) og geograf (ph.d.) og museumsinspektør på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro. Hun har siden 2019 arbejdet med udviklingen af "Det mangeartede Museum" som projektleder på to Velux-støttede projekter, dels om brugen af etnobotanik til at fortælle kulturhistorie, dels om dyrenes byhistorie i Holstebro (1274-2024),. Dette nye museumskoncept undersøger, hvad der sker med vores forståelse af byen og kulturhistorien, når vi flytter fokus fra menneskets historier til dyrenes og planternes historier. Mere teoretisk handler "Det mangeartede Museum" om, hvad det vil sige at være museum i en antropocæn epoke præget af omfattende klima- og økologiske kriser. Lotte har tidligere arbejdet som universitetsforsker på en række tværfaglige forskningsprojekter om naturforvaltning og landbrugsudvikling i Thailand, Malaysia, Vietnam, Kenya og Tanzania.
No items found.
Dagens moderator
Mød forskerne
No items found.
Dagens moderator